Готель: (03434) 2-12-75, (095) 301-50-40
Колиба: (03434) 2-11-48, (050) 172-86-87
Готель: (03434) 2-12-75, (095) 301-50-40
Колиба: (03434) 2-11-48, (050) 172-86-87
додому

Красна садиба

Готель у самому центрі ЯремчіГо­тель «Крас­на са­диба» про­понує вам ви­шукані но­мери на будь-який смак — від за­тиш­них од­номісних до розкішних двокімнат­них апар­та­ментів. Но­мер­ний фонд го­телю налічує 14 но­мерів, що вклю­чає в себе двомісні та тримісні півлюк­си, двокімнатні люк­си та двомісні но­мери еко­ном-кла­су.

Но­мери-люк­си ма­ють ван­ну, всі реш­та — ду­шові кабіни. У всіх но­мерах є те­левізор, елект­ро­чай­ник, хо­лодиль­ник, а та­кож чай, кава та міне­раль­на вода. Зви­чай­но ж — комп­лек­ти пос­телі, гігієнічних за­собів та фен.

Но­мери дру­гого кор­пу­су ма­ють внутрішній те­лефон­ний зв’язок з адміністра­тором, кафе та ко­либою. Відповідно, ви мо­жете зро­бити за­мов­лення з кафе та ко­либи, не ви­ходя­чи з но­меру. Для вашої зруч­ності їжу при­несуть вам у но­мер або нак­ри­ють стіл в кафе чи рес­то­рані-ко­либі на виз­на­чений час.

На­гадуємо, що у вартість про­живан­ня вклю­чено снідан­ки у кафе.

Для того, щоб вам було зручніше об­ра­ти собі но­мер до душі, про­понуємо ско­рис­та­тися вірту­аль­ним ту­ром, завдяки якому ви мо­жете лег­ко та прос­то пе­рег­ля­нути будь-який но­мер. 

 

Півлюкси
 

Но­мери люкс

Всі наші но­мери-люкс є двокімнат­ни­ми, отож чу­дово підій­дуть, якщо ви вирішили зу­пини­тися у нас із сім’єю чи по­доро­жуєте не­велич­кою ком­панією. У но­мерах-люкс є пе­ред­покій, ван­на кімна­та, одна кімна­та із двос­паль­ним ліжком та віталь­ня з ди­ваном, на яко­му мо­жуть спа­ти двоє лю­дей. У спальні та вітальні є те­левізор, зручні сто­лики та шафи, а в пе­ред­по­кої чи вітальні — ком­пакт­ний хо­лодиль­ник.

 

 
 
Люкс №3
№  3 кор­пус 1, місць: 2+2
2500,00 грн
 
суміжні кімна­ти, ду­шова кабіна
та сан­ву­зол, су­пут­ни­кове ТБ
Віртуальний тур
Люкс №4
№  4кор­пус 1, місць: 2+2+1
3000,00 грн
 
ок­ремі кімна­ти, ван­на, ду­шова кабіна, 2 сан­вузли, су­пут­ни­кове ТБ
Віртуальний тур
Люкс №12
№  12кор­пус 2, місць: 2+2
3000,00 грн
 
ок­ремі кімна­ти, джа­кузі та сан­ву­зол, су­пут­ни­кове ТБ, балкон
Віртуальний тур
 
 
 

Но­мери півлюкс

Но­мери-півлюкс у нас двох типів — двомісні та тримісні. Но­мери-півлюкс ма­ють пе­ред­покій-віталь­ню, ду­шову кімна­ту та кімна­ту зі зруч­ним двос­паль­ним ліжком та ша­фами. У вітальні є хо­лодиль­ник, сто­лик та шаф­ки, а та­кож зруч­ний ди­ван, на яко­му може спа­ти одна лю­дина.

 

 
 
Півлюкс №1
№  1кор­пус 1, місць: 2
1800,00 грн
 
ду­шова кабіна та сан­ву­зол, супутниковеТБ
Віртуальний тур
Півлюкс №2
№  2кор­пус 1, місць: 2+2
2000,00 грн
 
окремі ліжка, ду­шова кабіна та сан­ву­зол, супутникове ТБ
Віртуальний тур
Півлюкс №6
№  6кор­пус 1, місць: 2+2
2000,00 грн
 
ду­шова кабіна та сан­ву­зол, супутникове ТБ, балкон
Віртуальний тур
 
 
Півлюкс №7
№  7кор­пус 1, місць: 2+2
2300,00 грн
 
ду­шова кабіна та сан­ву­зол,2 кімнати, супутникове ТБ, балкон
Віртуальний тур
Півлюкс №11
№  11кор­пус 2, місць: 2
2000,00 грн
 
ду­шова кабіна та сан­ву­зол, су­пут­ни­кове ТБ, балкон
Віртуальний тур
Півлюкс №14
№  14кор­пус 2, місць: 2+2
2000,00 грн
 
хол з ди­ваном, ду­шова кабіна та сан­ву­зол, су­пут­ни­кове ТБ
Віртуальний тур
 
 
Півлюкс №15
№  15кор­пус 2, місць: 2+1
2000,00 грн
 
хол з ди­ваном, ду­шова кабіна та сан­ву­зол, су­пут­ни­кове ТБ
Віртуальний тур
Півлюкс №16
№  16кор­пус 2, місць: 2+1
2000,00 грн
 
хол з ди­ваном, ду­шова кабіна та сан­ву­зол, су­пут­ни­кове ТБ
Віртуальний тур
Півлюкс №17
№  17кор­пус 2, місць: 2+2
2000,00 грн
 
хол з ди­ваном, ду­шова кабіна та сан­ву­зол, су­пут­ни­кове ТБ
Віртуальний тур
 
 
 

Но­мери еко­ном-кла­су

Но­мери еко­ном-кла­су ма­ють одну за­тиш­ну кімна­ту із зруч­ним двос­паль­ним ліжком, те­левізо­ром, сто­лика­ми, ша­фою. Це за­тишні но­мери за мак­си­маль­но дос­тупною ціною. Ду­шова кабіна та сан­ву­зол — спіль­но­го ко­рис­ту­ван­ня і зна­ходять­ся на тому ж, треть­ому по­версі пер­шо­го кор­пу­су.

 

 
 
Економ-клас №5
№  5кор­пус 1, місць: 2
1000,00 грн
 
ду­шова кабіна та сан­ву­зол на по­версі, супутникове ТБ
Віртуальний тур

Віртуальний тур
Економ-клас №9
№  9кор­пус 1, місць: 2
1300,00 грн
 
ду­шова кабіна та сан­ву­зол на по­версі, супутникове ТБ, балкон
Віртуальний тур