Готель: (03434) 2-12-75, (095) 301-50-40
Колиба: (03434) 2-11-48, (050) 172-86-87
Готель: (03434) 2-12-75, (095) 301-50-40
Колиба: (03434) 2-11-48, (050) 172-86-87
додому

Красна садиба

Готель у самому центрі Яремчі

Рес­то­ран-ко­либа

Про­понуємо вам відвідати рес­то­ран-ко­либу. Це будівля, стилізо­вана під гу­цуль­ську пас­ту­шу хату. Зна­ходить­ся на подвір’ї поряд з го­телем «Крас­на са­диба». Містить два зали, в одній з яких є ман­гал. Заз­на­чимо, що пер­винно конс­трукція ко­либи була такою, аби па­лити вог­ни­ще все­редині без ди­маря, а тепер це ви­корис­то­ву­ють для того, щоб пос­та­вити ман­гал. На за­мов­лення у колибі ви мо­жете поїсти і пос­лу­хати у жи­вому ви­конанні ав­тентич­них троїстих музик. Приміщення ко­либи є доволі ве­ликим і чу­дово підхо­дить для влаш­ту­ван­ня бен­кетів, кор­по­ративів та сімей­них свят.

Го­дини ро­боти: 11:00–24:00

 

Замовлення столів: (03434) 2-11-48, (050) 172-86-87

Дивіться також: «Меню рес­то­рану»

 
Наша кухня